Barcelona (Barcelona)
Empresa: Agència de residus de catalunya
Descripción: -Organitza, coordina, gestiona i controla l’activitat del Departament de Gestió econòmica i administrativa, per tal de poder assegurar l’acompliment dels objectius del Departament, segons la …
Requisitos: Titulació universitària en ciències econòmiques, empresarials o similar o, capacitació provada en relació al lloc de treball.
·
Idiomes: Certificat de nivell de català suficiència C1 de la Secretaria General de Política Lingüística o equivalent. Castellà nivell equivalent.
·
Formació tributària i financera.
·
Formació en anàlisi econòmica.
·
Formació en control de gestió.
·
Formació en contractació administrativa.
Contrato: De relevo
Jornada: Completa

03-05-2024 Leer más